پنج‌شنبه 8 اسفند‌ماه سال 1387

 sad

هین،زسایه شخص رامیکن طلب

درمُسَبَب رو،گذرکن ازسَبَب

(مولوی)

کد آهنگ