جمعه 6 اسفند‌ماه سال 1389

 

 

آسمان بارامانت نتوانست کشید 

قرعه ی فال به نام من دیوانه زدند

کد آهنگ