چهارشنبه 28 اسفند‌ماه سال 1387

http://kheyzaran.blogsky.com 

"...هی خنگول!همیشه میخواسم بت بگم وضع من اینه!حالاگفتم،درسه که چارشنبه سوریه نگام کن ولی ازروم نپر!باشه؟..."

کد آهنگ