سه‌شنبه 27 اسفند‌ماه سال 1387

چهارشنبه سوری

آن دلاورکه قفس باگل خون می آراست

لبش آتش زنه آمدسخنش آذرشد

این جشن بزرگ باستانی ومردمی رابه مردم صلح وشادی دوست وطنم تبریگ  

میگویم 

htpp://kheyzaran.blogsky.com

زردی من ازتوسرخی توازمن

کد آهنگ